Med skogen i ryggen och city i magen


Anvisningar och regler som föreningen satt upp gällande sophanteringen.


Delat utrymme för tvätt med alla nödvändigheter finns mellan port 60-62.


Vi har buskar, gräs och blomster runt husen som gemensamt underhålls.