Med skogen i ryggen och city i magen

Tvättstuga

Tvättstugan ligger mellan port 60 och 62, med egen entre via entrehall utifrån. Din portnyckel passar i låset. Har du frågor eller funderingar kring tvättstugan så kontaktar du någon av styrelsens tvättstugeansvariga som du hittar under Styrelsen.

tvattstuga_huvudbild

Anvisningar samt regler för tvättstuga

TVÄTTIDER
1. Tvättning får ske mellan kl 07 och 22. Utanför dessa tider är det inte tillåtet att använda tvättstugan.

2. Varje tvättpass är 3 tim. Tiderna och vilka maskiner som ingår i varje pass framgår av bokningstavlan.

3. Bokade tvättider skall respekteras. Bokat pass är bokat oavsett när tvättning påbörjas (dvs. det går inte att “ta över” bokat pass även om ingen tvättning påbörjats ens efter en halv eller en timma).

4. Tvätt tiden får inte överskridas oavsett när tvättningen påbörjades. Dock får torktumlare och torkskåp vid behov disponeras 30min. in på efterföljande tvättpass. (dock ej före kl. 07 eller efter kl. 22).

5. Det finns 2 grupper av maskiner att boka. Tavla 1 BLÅ (till vänster) bokar tvättmaskin 1 + 2, torktumlare 3 samt torkskåpet 4. Tavla 2 GUL (till höger) bokar tvättmaskin 5 samt torktumlare 6.

BOKNING AV TIDER
6. Reservation av tvättider görs på bokningstavlan i entren utanför tvättstugan genom att din bokningscylinder placeras på önskad tvättperiod. (BLÅ maskin 1+2+3+4 eller GUL maskin 5+6).7. Tvättider skall normalt bokas i förväg. Ingen tvättning får förekomma utan att bokningscylindern finns på plats. Borttappad eller trasig cylinder? Nya cylindrar finns att köpa hos Styrelsen.

8. Tvättning utan förbokning kan tillåtas om tvättpasset är ledig. Bokningscylindern skall ändock sättas in på den aktuella tvättperioden. (Om det redan sitter en cylinder i bokningstavlan är tiden bokad och kan ej tas över).

9. Om dubbla tvättpass skulle behövas bokas skall det första tvättpasset löpt ut innan det påföljande andra passet kan bokas.

INNAN DU STARTAR
10. Kontrollera att allt är som det ska och att material enligt förteckningen finns innan du påbörjat tvätten: skurhink, borste mm. Riskera inte att bli ersättningsskyldig – gör felanmälan, till kontaktombudet snarast och tala om vad som fattas!

11. Kontrollera att det är städat när du kommer. Meddela annars kontaktombudet, snarast.

12. Ca 90 % av driftstoppen på tvättmaskinerna beror på byglar från BH-ar därför är det inte tillåtet att tvätta BH-ar med bygel i tvättmaskinerna förutom i tvättpåse. Du riskerar att bli ersättningsskyldig se punkt 21 nedan. Använd tvättpåse eller handtvätta.

13. Det är förbjudet att färga tyger / kläder och att tvätta mattor i tvättmaskinerna.

NÄR TVÄTTEN ÄR KLAR
14. Efter avslutad tvätt skall tvättstugan lämnas väl städad. Golv maskiner och bänkar skall sopas och eller våttorkas. Torka bort eventuella tvättmedelsrester från tvättmaskinernas tvättmedelsfack. Torkskåpet skall våttorkas invändigt och filtret rengöras. Torktumlarnas filter skall rensas från damm. Använd borsten.

15. Lämna luckorna till använda maskiner öppna.

16. Ta bort och parkera bokningscylindern efter avslutat tvättpass.

ORDNINGSREGLER
17. Tvättstugorna är enbart till för de boende i fastigheten och deras tvätt.

18. Var rädd om lokaler och utrustning. Alla onödiga kostnader får du vara med att betala genom höjda månadsavgifter!

19. Följ driftsinstruktionerna för maskinerna.

20. Fel eller skador skall omedelbart anmälas till fastighetsförvaltaren, AMW, se anslag i portuppgångarna.

21. Skador på utrustningen som föranletts av oaktsamhet kan medföra ersättningsskyldighet.

22. Städa efter dig. Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i.

23. Stäng fönstren vid alla tillfällen som du lämnar tvättstugan och ha inte fönstret öppet vid kall väderlek.

24. Tryck ihop tomma tvättmedelskartonger innan de slängs i sopsäcken.

25. Rökning är ej tillåtet i tvättstugan, ej heller i entren eller i trappan utanför.

 

Dessa regler har antagits av styrelsen för BRF Månstenen den 2011-09-27.

Kontakta styrelsens tvättstugeansvariga Agneta eller Dionne (bild saknas)DIONNEAgneta-edlund

 


Anvisningar och regler som föreningen satt upp gällande sophanteringen.


Delat utrymme för tvätt med alla nödvändigheter finns mellan port 60-62.


Vi har buskar, gräs och blomster runt husen som gemensamt underhålls.